Tävla i IYPT

IYPT är ett ganska speciellt tävlingsformat, eftersom det är skapat för att både utföra och efterlikna faktisk forskning så nära som möjligt. Det betyder att mycket av det egentliga arbetet utförs långt innan tävlingen börjar, precis som i riktig forskning. Över det år som går innan första tävlingen kör igång så handlar det om att lösa sitt forskningsproblem såväl som möjligt, tillsammans med klasskamrater, fysiker och alla andra inom IYPT.

Med arbetet väl utfört kommer själva tävlingsmomentet som består i att visa upp vad man kommit fram till. Inom det akademiska visar forskare som doktorerar och avslutar ett stort  arbete upp sina resultat på en såkallad disputation, där det också finns en opponent, en expert på ämnet, så kommer att ifrågasätta och problematisera forskarens slutsatser i syfte att det som gjort ska bli granskat och därmed få större trovärdighet.

Inom IYPT sätter du på samma vis ihop en presentation på 12 minuter där du presentera ditt och arbete och dina resultat. En jämnårig opponent som är påläst på problemet kommer därefter att diskutera dina upptäckter, så att det blir en dialog om vilka antaganden som är gjorda, vilka metoder som används, och vilka slutsatser som kan dras.

För att kunna komma med och tävla, så skickar du antingen in ditt gymnasiearbete eller skriver en sammanfattning där du tar upp dina resultat och slutsatser och mailar den till iyptsweden@gmail.com senast 1 mars 2018. Årets tävling äger rum på Lunds Universitet, datum kommer senare under året.