Kom igång med IYPT

Vi har tagit fram lite infomaterial om 2014 års tävlingen.

Ladda ned infomaterialet.

Med vänliga hälsningar