How does IYPT work?

IYPT works by students choosing one of the current IYPT problems, providing a solution to their problem (theory – experiment – comparison) and then presenting their solution in a 12 minute oral presentation in English during a physics fight against another pupil.

How does IYPT work?

English version coming soon.

Uppladdningen

Under sommaren inför att det nya läsåret ska börja, så tar en internationell kommitté ut 17 stycken forskningsproblem i fysik som det fortfarande saknas en fullständig lösning för. Årets problem hittar du här: IYPT 2021 Problems

Forskningen tar fart

Under hösten och våren arbetar elever, mentorer och forskare tillsammans för att lösa problemen. Detta sker ofta som en del av gymnasiearbetet under sista året på gymnasiet, men det är möjligt att var med redan från ettan om man är intresserad.

I arbetet med att lösa problemen så handlar det om att förstå vilken typ av fysik som är relevant och behövs, att bygga upp den experimentella utrustningen, och därefter utföra mätningar. Målet är att jämföra dessa med teoretiska modeller för att kunna förstå hur fysiken fungerar och dra nya slutsatser.

För att få ytterligare stöd och inspiration i arbetet, anordnar IYPT också en rad aktiviteter, såsom fysikmöten på de lokala gymnasieskolorna och  föreläsningskvällar på universiteten. Det arrangeras även forskningsläger där elever från hela landet ses en helg helg för att laborera tillsammans och utbyta erfarenheter.

Tävlingsdag!

Under vårens finns det, förutom det fortsatta arbetet med att få projektet färdigt, även två möjligheter att tävla med sin forskning:

  • Du kan skicka in en sammanfattning av ditt arbete till unga forskare (https://www.ungaforskare.se/utstallningen/ ) och få möjlighet att visa upp ditt bidrag på deras utställningar, där du får berätta om ditt arbete, få träffa forskare och få ny inspiration i det vidare arbetet. Ansökan måste senast vara inne i början av mars.
  • Du skickar in det du skrivit (antingen sammanfattningen eller det du gjort i arbetet) till IYPT (länk här). De bästa bidragen får möjlighet att presentera sin forskning på en nationell konferens där du tävlar om en av platserna i det svenska landslaget.

Landslaget förbereder sig

Mot slutet av terminen och början av sommaren så börjar det svenska landslaget i IYPT arbeta med att sammanställa och avsluta all den forskning som gjorts under året. För dig som går första eller andra året kan du då söka till vår sommarforskarskola där du får arbeta tillsammans med laget och lösa de sista stora mysterierna under några veckor, ofta ett fantastiskt spännande äventyr som är en utmärkt uppladdning inför nästa år, eftersom du får lära dig alla de tekniker och metoder under sommaren.

Med all forskning avslutad reser det svenska landslaget iväg för att tävla mot övriga världen och under några intensiva dagar avsluta det fantastiska år som tävlingen varit. Mot slutet av tävlingen samlas den internationella kommittén, och 17 nya problem tas fram, och så är det nya året igång.