IYPT Sweden

IYPT står för International Young Physicists’ Tournament och är en tävling i fysik på gymnasiet där elever ska lösa 17 öppna problem i fysik och muntligt försvara lösningen i en duell med en annan elev (opponent). IYPT startade i mitten av 80-talet och finns nu i över 30 länder världen över.

Varför IYPT?
IYPT skiljer sig från andra fysiktävlingar eftersom IYPT främjar deltagarnas färdigheter som experimentell problemlösning, kreativitet, samarbete och kommunikation: färdigheter som är behövs för framtiden. Den unika IYPT-finalen inkluderar också kulturellt utbyte, vilket hjälper till att göra vår värld till en bättre plats.

Engagera dig
Det finns ett antal sätt att engagera sig. Som elev anmäler du dig och får sedan arbeta med ett aktuellt problem, som lärare kan du handleda din elev när de arbetar med ett problem. Du kan engagera dig i IYPT Sverige och hjälpa till med organisationen eller så kan du samarbeta med IYPT för att stödja vår satsning på fysikutbildning och hjälpa till att rekrytera talanger.