Välkommen

Om Oss:

IYPT Sweden är en ideell förening som ansvarar för den svenska delen av turneringen International Young Physicists Tournament (IYPT),  en av världens största tävlingar inom fysik. Målet är att gymnasieungdomar inom naturvetenskapligt och tekniskt program ska få möjlighet att lösa forskningsliknande problem under en längre tid,

IYPT går ut på att lösa någon av de 17 öppna forskningsproblem inom fysik som varje år publiceras internationellt av IYPT. Lösningen går ut på att genomföra experiment, ställa upp teorier, dra slutsater och jämföra med tidigare forskning. Tävlingen går ut på att presenterar sin lösning i en muntlig duell (opponering) med en annan elev – men inga skriftliga prov görs. Lyckas du riktigt väl kan du komma med i landslaget som reser utomlands och tävlar mot andra länder.

I nära 30 år har vi i Sverige deltagit i IYPT och bidraget till att utbilda en rad ledare inom forskning och industrin. Vi har också breddat rekryteringen eftersom i genomsnitt har 30% av deltagare i IYPT i Sverige varit tjejer.

Tittar gärna på vår intro filmer där eleverna berätta lite mer (på engelska men med svensk text).

Intresserad av att veta mer? Läs då vidare.