Intervjuer med tidigare elever

Blanka Kesek

Hur fick du reda på IYPT? 

Min lärare nämde det på en fysiklektion och jag tycke det verakde intressant, så jag kom till ett informationsmöte som hölls i början av terminen och valde ett problem att arbeta med.

Hur var det att vara med i IYPT?

Det mest spännande jag gjort under gymnasiet. Fantastiskt roligt, men såklart också jobbigt ibland när allt inte gick som planerat. Massor med dramatik hela tiden, som samtidigt gjorde att man utvecklades otroligt mycket. Man var tvungen att utveckla en massa olika egenskaper, allt från fysik till ledarskap och fick också med sig ett helt nytt tankesätt för hur man ska lösa problem. Sammanhållningen i gruppen var också fantastisk där alla strävade mot samma mål.

Vad sysslar du med idag?

Utbildad Civilingenjör från Cambridge. Jobbar som konsult för Sweco med akustik och ljudmiljö med syfte att använda et ingenjörsmässiga tänkandet kryddat med lite kreativitet för att skapa ännu bättre framtida arbetsplatser.

Vad tar du med dig från din tid i IYPT?

IYPT gav mig det vetenskapliga tankesätt jag har med mig än idag, och gör det möjligt att ta till mig ny information. Det gav mig också väldigt mycket mersmak för att lära mig ytterligare fysik genom att skapa en nyfikenhet på all annat spännande som finns därute. Under åren efter IYPT då jag studerade på Cambridge så kom det ofta upp situationer som jag kände igen och förstod mycket bättre just tack vare att jag sett samma fysik inom IYPT.

Felicia Ullstad

Hur fick du reda på IYPT? 

Min gymnasieskola anordnade en kurs som kallades ”Avancerad experimentell fysik”, vilket jag tyckte lät spännande. Kursen gick ut på att lösa ett eller flera IYPT problem. I slutet av kursen så kunde en välja att delta i urvalet till svenska IYPT landslaget – vilket jag gjorde.

Hur var det att vara med i IYPT?

IYPT var en fantastisk erfarenhet. IYPT har lärt mig så mycket inom datahantering, experimentuppställningar, och presentationsteknik. Genom IYPT har jag mött så många fantastiska människor, och det har öppnat upp möjligheter jag inte trodde jag skulle ha. Tack vare IYPT så bor jag numera på Nya Zeeland.

Vad sysslar du med idag?

Idag doktorerar jag i fysik på Victoria University of Wellington på Nya Zeeland. Min avhandling handlar om att utveckla elektronik som utnyttjar elektronernas spinn för att lagra data.

Vad tar du med dig från din tid i IYPT?

Det viktigaste jag lärde mig från IYPT är nog att jobba med det som finns. Både vad det gäller data och utrustning. ”Man tager vad man haver”, och det gäller till stor del i många laboratorier även på universitetet.

Sabrina Yue Wang

Hur fick du reda på IYPT? 

Jag hörde om det från min fysiklärare när han berättade att det fanns möjlighet att göra extra experiment och teori utöver den vanliga undervisningen. Jag blev direkt intresserad av möjligheten att få jobba med andra intresserade elever, likaså att få resa  och diskutera problemen med andra länder?

Hur var det att vara med i IYPT?

Fantastiskt. Helt fantastiskt. Gruppen av elever var mycket mindre när jag började, men jag fick väldigt många goda vänner och vi sammansvetsades av vår gemensamma kärlek till fysik, matematik och kebab. Vi spenderade tid efter skolan antingen med att diskutera våra resultat eller gjorde experiment tillsammans. Det var som att ha en andra familj, och alla arbetade mot det här stora målet som vi alla var en del av.

Vad sysslar du med idag?

Jag gör mitt fjärde och sista år studerande fysik på Imperial College London, och jag planerar att fortsätta med en PhD här i Englad, specialiserad mot numerisk simulering antingen inom högenergifysik eller kondenserad materialfysik.

Vad tar du med dig från din tid i IYPT?

Det har hjälpt mig otroligt mycket med mina universitetsstudier eftersom koncepten som vi lärde oss från de här intressanta problemen är generella och kommer upp överallt. IYPT är en av, om inte de, största upplevelsen för mig. Hela upplevelsen förändrade mitt liv på ett positivt sätt.