Varför IYPT?

Vad är det som gör IYPT så unikt jämfört med många andra projekt som ens elever kan delta i? Vad kan du som lärare få ut av att vara med i projektet? Nedan följer fyra argument för vad som gör att IYPT till en av de mest speciella undervisningsupplevelser du kan vara med i som lärare:

Stöd i att hitta bra uppslag för gymnasiearbeten i fysik

Förhållandevis få elever väljer fysik som sitt gymnasiearbetesämne, medan exempelvis biologi dominerar stort. Ett skäl är att många elever upplever det svårt att hitta bra ämnen i fysik, och bland elever finns ofta uppfattningen att den klassiska fysiken är ”färdig” och att ska man kunna göra något spännande, så måste den vara hämtad från områden som kosmologi eller kvantfysik, där det är svårt för eleverna att kunna göra ett bidrag utöver en litteraturstudie.

IYPT visar att klassisk fysik tvärtom innehåller en enorm mängd av problem och frågeställningar som man kan undersöka med det man finner i ett vanligt skollabboratorium. Genom att välja ett av IYPT-problemen blir det möjligt för eleverna att få ett problem som de snabbt kan komma igång med och hitta en tydlig frågeställning kring.

IYPT är med andra ord ett försök för fysiken att vinna tillbaka terräng och visa att det visst går att göra fantastiskt spännande gymnasiearbeten inom fysik!

Få stöd från IYPT Sweden

Att handleda gymnasiearbeten är ingen enkel process. Det kräver tid att sätta sig in i den valda frågeställningen, diskussion med eleverna, tankar kring vilka experiment som kan vara lämpliga, och väldigt mycket tid för att vägleda när saker inte riktigt går som planerat. Dessutom får man i princip inga timmar avsatt för det i sin tjänst, så summan är ofta ett enormt stressmoment i att inte kunna räcka till.

IYPT utgår från idén att genom att om vi samarbetar så kan vi tillsammans ge eleverna bästa möjliga utbildningsupplevelse. IYPT Sweden bidrar för att hjälpa eleverna och handledare framåt i arbetet genom att ordna läger och tillhandahålla en Google Drive mapp med relevanta artiklar till varje problem. Vi tar även fram ett dokument där vi har rangordnat problemen som vi tror är möjliga på gymnasiet.

Vårt mål är att du som lärare ska känna att vi inom IYPT finns där som ett stöd.

Under hösten 2022 kommer vi göra ett försök med en online studiecirkel för lärare där vi diskutera årets problem samt hur man bäst handleder ett IYPT arbete.

Var delaktig i forskningstävlingen

Det som skiljer IYPT från många andra forskningstävlingar är att tävlingsprocessen varar över hela året, från det ögonblick man som elev väljer problemen till hela vägen till den internationella världstävlingen. Som lärare finns det stora möjligheter att kunna engagera sig, allt från att ordna lokala evenemang med sina elever, vara med på IYPT:s forskningsläger där eleverna experimenterar tillsammans till att kunna vara med på SM i fysik där landets bästa ungdomar gör upp om vilka som har kommit längst i forskningsprocessen. Om du väljer att engagera dig i IYPT kräver det lite mer engagemang men du får tillbaka dubbelt genom att se dina elever inspireras samt träffa andra likasinnade kollegor.