Hur går IYPT till?

Uppladdningen

Under sommaren inför att det nya läsåret ska börja, så tar en internationell kommitté ut 17 stycken forskningsproblem i fysik som det fortfarande saknas en fullständig lösning för. Årets problem hittar du här:  Årets problem

Forskningen tar fart

Under hösten och våren arbetar elever, handledare och forskare tillsammans för att lösa problemen. Detta sker ofta som en del av gymnasiearbetet under sista året på gymnasiet, men det är möjligt att vara med tidigare om man är engagerad. Man måste inte göra IYPT som sitt gymnasiearbete, men kan det finnas bättre förutsättningar för att du får handledning av din fysiklärare.

I arbetet med att lösa problemen så handlar det om att förstå vilken typ av fysik som är relevant och behövs, att bygga upp den experimentella utrustningen, och därefter utföra mätningar. Målet är att jämföra dessa med teoretiska modeller för att kunna förstå hur fysiken fungerar och dra nya slutsatser.

För att få ytterligare stöd och inspiration i arbetet, anordnar IYPT forskningsläger där elever inom lokalområdet ses en helg helg för att laborera tillsammans och utbyta erfarenheter. Vi kan även bistå med relevant litteratur om ditt problem samt enskild handledning i viss mån.

Tävlingsdag!

Under vårens finns det, förutom det fortsatta arbetet med att få projektet färdigt, även två möjligheter att tävla med sin forskning:

  • Du kan skicka in en sammanfattning av ditt arbete till unga forskare (https://www.ungaforskare.se/utstallningen/ ) och få möjlighet att visa upp ditt bidrag på deras utställningar, där du får berätta om ditt arbete, få träffa forskare och få ny inspiration i det vidare arbetet. Ansökan måste senast vara inne i början av mars.
  • Du skickar in en 10-12 minuters presentation av ditt arbete till oss på IYPT Sweden. Detta görs i februari/mars. De bästa bidragen får möjlighet att presentera sin forskning på en nationell uttagning där du tävlar om medaljer samt en av fem platserna i det svenska landslaget.

Landslaget förbereder sig

Efter uttagningen och innan IYPT finalen så börjar det svenska landslaget i IYPT arbeta med att sammanställa och avsluta all den forskning som gjorts under året. För dig som går första eller andra året kan du då söka till vår ”Summer Camp” där du får arbeta tillsammans med laget och lösa de sista pusselbitarna under några veckor, ofta ett fantastiskt spännande äventyr som är en utmärkt uppladdning inför nästa år, eftersom du får lära dig alla de tekniker och metoder under sommaren.

Med all forskning avslutad reser det svenska landslaget iväg för att tävla mot övriga världen och under några intensiva dagar avsluta det fantastiska år som tävlingen varit. Mot slutet av tävlingen samlas den internationella kommittén, och 17 nya problem tas fram, och så är det nya året igång.