Tävla i IYPT

IYPT är ett ganska speciellt tävlingsformat, eftersom det är skapat för att både utföra och efterlikna faktisk forskning så nära som möjligt. Det betyder att mycket av det egentliga arbetet utförs långt innan tävlingen börjar, precis som i riktig forskning. Över det år som går innan första tävlingen kör igång så handlar det om att lösa sitt forskningsproblem såväl som möjligt, tillsammans med klasskamrater, fysiker och alla andra inom IYPT.

Med arbetet väl utfört kommer själva tävlingsmomentet som består i att visa upp vad man kommit fram till. Inom det akademiska visar forskare som doktorerar och avslutar ett stort  arbete upp sina resultat på en såkallad disputation, där det också finns en opponent, en expert på ämnet, så kommer att ifrågasätta och problematisera forskarens slutsatser i syfte att det som gjort ska bli granskat och därmed få större trovärdighet.

Inom IYPT sätter du på samma vis ihop en presentation på 12 minuter där du presentera ditt och arbete och dina resultat. En jämnårig opponent kommer därefter att diskutera dina upptäckter, så att det blir en dialog om vilka antaganden som är gjorda, vilka metoder som används, och vilka slutsatser som kan dras.

För att kunna komma med och tävla, så skickar du in en 10-12 presentation av ditt arbete där du tar upp dina resultat och slutsatser och lämna in den till IYPT Sweden . Mer info kommer till de som anmält sig.

Man måste inte tävla, men har du jobbat med ett aktuellt IYPT vill vi gärna att du hör av dig till oss så att vi vet hur många som håller på med IYPT i Sverige. Det är viktigt för att redovisa till våra partners och dina resultat kan vara viktiga för det Svenska landslaget.