Viktig info

 

Resultaten finns nu som ett nytt inlägg här. Som deltagande elev ska din lärare höra av dig om du ska på uttagning eller inte snart! Tack till alla som deltog.

Vad är IYPT?

Vad är IYPT?

  • IYPT står för ”International Young Physicists’ Tournament”
  • Det är en lagtävling i fysik
  • IYPT Problem kan förslagsvis användas till gymnasiearbete i fysik, med stöd och bakgrundsmaterial – 17 nya uppgifter läggs ut varje år
  • IYPT är ett bra område för samarbete mellan fysiker och gymnasieskola
  • IYPT är en möjlighet för gymnasister att diskutera sina undersökningar med andra
  • Själva tävlingen består av fysikdueller med ungdomar från hela världen