Vad är IYPT?

Vad är IYPT?

  • IYPT står för ”International Young Physicists’ Tournament”
  • Det är en lagtävling i fysik
  • IYPT Problem kan förslagsvis användas till gymnasiearbete i fysik, med stöd och bakgrundsmaterial – 17 nya uppgifter läggs ut varje år
  • IYPT är ett bra område för samarbete mellan fysiker och gymnasieskola
  • IYPT är en möjlighet för gymnasister att diskutera sina undersökningar med andra
  • Själva tävlingen består av fysikdueller med ungdomar från hela världen