För lärare

Som lärare vet du att fysikundervisning i skolan är i högsta grad nödvändig för elever på naturvetenskapliga program. Men på grund av begränsade timmar och resurser så kommer variationen på undervisningen i slutändan vara begränsad. Det är här IYPT kan erbjuda eleverna upplevelser och kunskap som helt enkelt inte är möjlig att få på varje enskild skola, detta genom att de samarbetar precis som ett riktigt forskarlag, för att lösa 17 hitintills olösta problem.

Låter detta intressant? Läs då gärna vidare!