Varför IYPT?

Vad är det som gör IYPT så unikt jämfört med många andra projekt som ens elever kan delta i? Vad kan du som lärare få ut av att vara med i projektet? Nedan följer fyra argument för vad som gör att IYPT till en av de mest speciella undervisningsupplevelser du kan vara med i som lärare:

Stöd i att hitta bra uppslag för gymnasiearbeten i fysik

Förhållandevis få elever väljer fysik som sitt gymnasiearbetesämne, medan exempelvis biologi dominerar stort. Ett skäl är att många lärare upplever det svårt att hitta bra ämnen i fysik, och bland elever finns ofta uppfattningen att den klassiska fysiken är ”färdig” och att ska man kunna göra något spännande, så måste den vara hämtad från områden som kosmologi eller kvantfysik, där det är svårt för eleverna att kunna göra ett bidrag utöver en litteraturstudie.

IYPT visar att klassisk fysik tvärtom innehåller en enorm mängd av problem och frågeställningar som man kan undersöka med det man finner i ett vanligt skollabboratorium. Genom att välja ett av IYPT-problemen blir det möjligt för eleverna, inte bara att få ett problem som de snabbt kan komma igång med och hitta en tydlig frågeställning kring, utan också kunna ta hela vägen till forskningsfronten.

IYPT är med andra ord ett försök för fysiken att vinna tillbaka terräng och visa att det visst går att göra fantastiskt spännande gymnasiearbeten inom fysik!

Extern handledning från IYPT:s forskningsmentorer

Att handleda gymnasiearbeten är ingen enkel process. Det kräver tid att sätta sig in i den valda frågeställningen, diskussion med eleverna, tankar kring vilka experiment som kan vara lämpliga, och väldigt mycket tid för att vägleda när saker inte riktigt går som planerat. Dessutom får man i princip inga timmar avsatt för det i sin tjänst, så summan är ofta ett enormt stressmoment i att inte kunna räcka till.

IYPT utgår från idén att genom att om vi samarbetar så kan vi tillsammans ge eleverna bästa möjliga utbildningsupplevelse. Organisationens forskningsmentorer bidrar som externa handledare för att hjälpa eleverna framåt i arbetet, allt från att hitta referenser, svarar på frågor om mätmetoder till att hjälpa till att knyta an insamlade data till teoretiska modeller. Detta frigör tid för dig som lärare, och du får möjlighet att kunna föra en diskussion med dina elever om deras forskningsprocess och hur den ska bedömas, snarare än att fastna i hur något specifikt ska mätas eller undersökas.

Vårt mål är att du som lärare ska känna att vi inom IYPT finns där som ett stöd. Om något inte fungerar ska vi aldrig vara mer än ett mail eller telefonsamtal bort.

Vetenskaplig metodologi

Det talas ofta i undervisningen om att knyta den till vetenskap och vetenskapliga metoder. Det många fortbildningssatsningar däremot helt saknar är konkreta verktyg för hur du som lärare förverkligar det här ute i klassrummet.

I och med att IYPT samarbetar tillsammans med er och era elever, så får du även möjlighet att få del av moderna vetenskapliga metoder inom allt från statistik till signalbehandling. Hur bedömer vi osäkerheten hos ett experiment? Hur kan man avgöra om den uppställda hypotesens har rimlig evidens bakom sig? Genom att delta i IYPT projektet kommer dessa frågor naturligt upp, vilket gör att du som lärare har tillgång till en kontinuerlig kunskapsbank med idéer och uppslag på sådant som ofta färgar av sig på även den reguljära undervisningen, och ger ringar på vattnet.

Var delaktig i forskningstävlingen

Det som skiljer IYPT från många andra forskningstävlingar är att tävlingsprocessen varar över hela året, från det ögonblick man som elev väljer problemen till hela vägen till den internationella världstävlingen. Som lärare finns det stora möjligheter att kunna engagera sig, allt från att ordna lokala evenemang med sina elever, vara med på IYPT:s forskningsläger där eleverna experimenterar tillsammans till att kunna vara med på SM i fysik där landets bästa ungdomar gör upp om vilka som har kommit längst i forskningsprocessen.