Styrelse

OrdförandeMaria Anghel  –  maria.anghel@iyptsweden.org

Kassör
Daniel Lizotte  –  daniel.lizotte@iyptsweden.org

Sekreterare
Elvira Ahlqvist Moberg  –  elvira.moberg@iyptsweden.org

Ledamöter
Lars Gråsjö  –  lars.grasjo@iyptsweden.org
Paulina Ibek
Måns Hemberg

Revisor
Nabeel Numan