Styrelse

Ordförande – Jakob Lavröd

Kassör – Tobias Hedberg

Ledamöter – Maria Anghel, Daniel Lizotte, Ludvig Lindberg och Adam Warnerbring.

Revisor – Lars Åström