Styrelse

Ordförande – Jakob Lavröd

Kassör – Tobias Hedberg

Ledamöter – Maria Anghel, Daniel Lizotte och Adam Warnerbring.

Revisor – Lars Åström