Sammanställning av resultat till uttagning

Vi har sammanställt resultaten och de 16 platserna i SYPT fördelas enligt följande:

Älmhult    1
​Ängelholm    1
Norra Real    2
​Katedralskolan    2
​Borgarskolan    3
​S:t Petri    7

​Du som är den ansvarige läraren på respektive skola ska nu utse vilka elever som din skola ska skicka till tävlingen. Eleverna kommer att redovisa individuellt på engelska.
 
Vi behöver ha namnen senast måndagen 25 januari tillsammans med vilka problem de kommer att redovisa. Ett deltagande i finalen förutsätter att eleven satsar på IYPT och även deltar i landslagsträning, mm. Resa och uppehälle för finalen betalas av respektive skola. Övriga resor behöver inte betalas. Om någon skola inte tar alla sina platser i anspråk kommer dessa att ges till övriga skolor.
​SYPT kommer att gå lördagen 13 februari, ca 8.15 – 16.30 i Lund eller Malmö (definitivt besked kommer inom kort). Varje deltagare ska presentera lösningen på sitt problem samt genomföra en opposition på en annan deltagares lösning.
Mattias och Kim