SYPT Uttagning 2017

Datumet för årets uttagning blir den 11 februari och platsen blir Fysikum i Lund. Du har har skickat in ett bidrag kommer höra av din lärare snart.